Henkilökierto

Henkilökierto on valtionhallinnon organisaatioiden yksi työkalu suunnitelmallisessa osaamisen kehittämisessä. Henkilökierto tukee osaamisen jakamista ja verkostoitumista sekä madaltaa organisaatioiden välisiä raja-aitoja.

Henkilökierto voi olla

 • pidempiaikaista (esim. muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen)
 • lyhytaikaista toiseen organisaatioon tutustumista yhdestä viikosta kolmeen viikkoon
 • kokoaikaista tai osa-aikaista.

Henkilökierron aikana henkilön palvelussuhde säilyy omaan virastoon ja palkanmaksu tapahtuu omasta virastosta. Henkilökierrosta tehdään sopimus, jossa voidaan tarvittaessa sopia mm. kustannusten jakamisesta. Virkamiehillä henkilökierto toteutetaan virkamieslain 20 §:n nojalla ja työsopimussuhteiset sopimusperusteisesti vastaavia periaatteita noudattaen.

Sivulta Ohjeet ja malliasiakirjat > löydät työkaluja henkilökierron käytännön toteutukseen.

Yhtenä pidemmän henkilökierron muotona voidaan toteuttaa seuraajasuunnittelua. Tällöin ilmoittelulla joko viraston sisällä tai laajemmin haetaan potentiaalisia henkilöitä tehtävään ja henkilökierto toteutuu mahdollisesti siinä vaiheessa, kun tehtävä vapautuu esim. sen nykyisen hoitajan virkavapauden, henkilökierron tms. määräajan kestävän syyn vuoksi. Seuraajasuunnitelma on hyödynnettävissä virastossa tehtävän avautuessa mutta se ei sido virastoa eikä suunnitelmaan ilmoittautunutta henkilöä.

Mitä hyötyä henkilökierrosta on?

Organisaatiolle

 • Kiertoon lähtevän henkilön osaamisen kehittäminen suunnitelmallisesti
 • Johtamistehtävissä kokemus erilaisissa organisaatioissa työskentelystä eduksi
 • Hyvät käytännöt leviävät organisaatioiden välillä ja uudistavat työn tekemisen tapoja
 • Erityisasiantuntemusta haluttuun asiakokonaisuuteen.

Valtiokonsernille

 • Henkilökierto ja muut henkilöstön liikkuvuutta edistävät menetelmät tukevat valtionhallinnon strategista uusiutumista, vahvistavat julkishallinnon palvelukykyä ja lisäävät valtionhallinnon houkuttelevuutta työpaikkana.
 • Yhtenäisten hyvien käytäntöjen leviäminen ja valtion toimintatapojen uudistaminen
 • Edistetään sisäistä liikkuvuutta HR-selvityksen ja valtion työnantajakuva 2025 tavoitteiden mukaisesti.

Henkilökiertoon lähtevälle

 • Oman osaamisen kehittäminen suunnitelmallisesti
 • Verkostoituminen ja toimintatapojen uudistaminen
 • Innostuksen ja luovuuden ylläpitäminen uudistumisen kautta
 • Omakohtainen kokemus henkilökierrosta tukee henkilökierron edistämistä kotiorganisaatiossa.

Lisätietoja henkilökierrosta:

Henkilökiertoon lähtijälle

Esimiehelle ja HR:lle

Ohjeet ja malliasiakirjat

Usein kysyttyä

Kokemuksia henkilökierrosta

Henkilökierrosta arkipäivää - valtionhallinnon henkilökierron pilotointi Valtiokonttorin koordinoimana vuonna 2016

Vuonna 2016 Valtiokonttorissa kokeiltiin henkilökierron edistämistä yhdessä virastojen kanssa. Henkilökierto on tunnistettu valtionhallinnossa tehokkaaksi osaamisen kehittämisen välineeksi. Halukkuutta henkilökiertoon on valtion työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista 50prosentilla, henkilökierrossa noudatettavat periaatteet on määritetty ja henkilökierrosta keskustellaan paljon.

Kokeilulla pyrittiin saamaan henkilökierrolle näkyvyyttä, haettiin malleja henkilökierron toteuttamiseen ja ratkaisuja käytännön haasteisiin.

Osana kokeilua Valtiokonttori koordinoi kaksi tuettua kierrosta, joiden toteutus suunniteltiin yhdessä virastojen kanssa. Yhteistyön tuloksena saatiin kokoon 130 henkilökiertoilmoitusta.  Ensimmäisellä 16.5.- 6.6.2016 kierroksella tarjolla oli 81 henkilökierto- tai tutustumisjaksotehtävää 15 eri virastosta. Ilmoittautumisia tehtäviin tuli yhteensä 344. Ilmoittautuneita oli yhteensä 209 henkilöä (150 naista ja 59 miestä) 74 eri virastosta kaikilta hallinnonaloilta. Toinen kierros 28.11.- 9.12.2016 tuotti 49 ilmoitusta 17 eri virastosta. Ilmoittautumisia tehtäviin tuli yhteensä 135. Ilmoittautuneita oli yhteensä 100 henkilöä (76 naista ja 24 miestä) 37 eri viraston palveluksesta. Henkilökierrot toteutuvat pidemmällä ajanjaksolla ja Valtiokonttori seuraa toteutusten tilannetta.

Yhtä pidemmän henkilökierron muotoa, seuraajasuunnittelumallia on ennen Valtiokonttorin koordinoimaa kokeilua pilotoitu Puolustusvoimien siviilihenkilöstön osalta. Katso alla olevalta videolta, kun vuonna 2016 Valtiokonttorin henkilöstöjohtamisen tuessa työskennellyt Puolustusvoimien ylitarkastaja Taru Heiskala kertoo kokemuksiaan ja hyötyjä mallista:

Yhteyshenkilöt Valtiokonttorissa

HR-yhteyspäällikkö Juha-Petri Sievänen, puh. 0295 50 3327

Ajankohtaista

23.8.2017
Valtiokonttorin teettämän kyselyn mukaan valtionhallinnon henkilökiertoon suhtaudutaan positiivisesti ja asialle toivotaan lisää näkyvyyttä.

Julkaistu 1.4.2016 klo 16.24 , päivitetty 9.8.2018 klo 14.40


Takaisin sivun alkuun