Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Työterveyshuollon tehtävänä on omalta osaltaan toimia työpaikkojen asiantuntijana sekä neuvoa ja opastaa työpaikkoja työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttamisessa.

Työkykyä ylläpitävä toiminta ei muodosta erillisiä toimintoja tai toimintaa, vaan painottaa työkyvyn ylläpitämisen arvioinnin merkitystä eri toimenpiteissä ja toimintojen suunnittelua siten, että työterveyshuollon eri toimenpiteitä toteutettaessa työkyvyn tukeminen ja edistäminen otetaan huomioon.

Kuntoutustarpeen selvittämisen yhteydessä tulee ottaa huomioon paitsi työntekijän terveys myös työ, työympäristö, työyhteisö sekä työntekijän ammatillinen osaaminen.

Edellä mainittujen selvitysten perusteella tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin työntekijän työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyyden uhatessa.

Julkaistu 5.12.2012 klo 10.15 , päivitetty 5.12.2012 klo 10.15
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun