Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
Oulun seudun ulosottovirasto
1.1.2011 - 31.12.2011
Kaiku-projektin tarkoituksena oli parantaa Oulun seudun ulosottoviraston työhyvinvointia organisaation yhteistä osaamista luomalla ja yhteistä osallistumista tukemalla. Hankkeessa luotiin ka...
Asiasanat: työhyvinvointi, työilmapiiri, työyhteisö
Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva - Onerva Mäen koulu
1.12.2010 - 31.12.2012
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti v. 2010 yhdistää Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun uudeksi valtion oppilaitokseksi v.2013. Samalla OKM päätti rakentaa sille uudet toimiti...
Asiasanat: fuusio, kulttuurinmuutos, organisaatiomuutos, työtavat
Työ- ja elinkeinoministeriö
1.12.2010 - 31.12.2011
Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2011 asiantuntijavalmennus "8+8+8". Valmennuksen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia laadukasta vapaa-aikaa ja 8 tuntia ...
Asiasanat: työssäjaksaminen, valmennus
Riihimäen vankila
1.1.2010 - 31.12.2011
Riihimäen vankilassa toteutettiin työhyvinvoinnin kehittämishanke Kaiku-tukirahoituksella vuosina 2010–2011. Hankkeen suunnitelma perustui vuonna 2008 tehtyyn VM-baro työilmapiiritutkimukseen ja sit...
Asiasanat: esimiestyö, osallistaminen, työilmapiiri, työssäjaksaminen, työyhteisö, valmennus