Tietotyön uudet menetelmät

Hallinnonala
Oikeusministeriö
Hanke alkaa/loppuu
1.10.2018 - 30.11.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
35
Kaiku-rahoitus
19 000 €
Yhteyshenkilö
Henrika Räsänen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toiminta on laajan toimintamurroksen kynnyksellä. Hanke on päätetty käynnistää henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseksi. Valtuutetun toimiston aiempi hanke edisti henkilöstön muutosvalmiutta ja asiakasnäkökulman omaksumista tietosuojauudistuksessa.

Hankkeen toteuttaminen loi edellytykset sähköisten asiakaspalveluvälineiden ja verkkovujen uudistamiselle sekä toimintajärjestelmän luomiselle. Nämä kehitystoimepiteet toteutettiin hankkeen päätyttyä ja koko henkilöstö osallistui niihin.

Nyt käynnistettävällä hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja erityisesti psykososiaalisiin kuormitustekijöihin ja riskeihin. Tietosuojauudistuksen myötä tehtävät ja rooli ovat laajentuneet, mikä on myös lisännyt psykosiaalista kuormitusta osassa henkilöstöä.

Hankkeella tuetaan uuden organisaation käynnistämistä ja siirtymistä yksilöperusteisesta toiminnasta ryhmäperusteiseen toimintaan. Uusilla työmenetelmillä ja työnjakomalleilla tuetaan työsuojelun toimintaohjelman toteutusta ja toimintajärjestelmätyötä. Hankkeella on kytkös työsuojelutoimintaan ja psykososiaalisten riskien torjumiseen, jota toteuteaan työsuojeluryhmän työn ja työterveyshuollon yhteistyön avulla.

Asiasanat: johtaminen, muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työyhteisö, verkostot, vuorovaikutus


Julkaistu 17.12.2018 klo 12.13 , päivitetty 17.12.2018 klo 12.22

Takaisin sivun alkuun