Kehittyvä vankila - vaikuttavuutta työhön

Hallinnonala
Oikeusministeriö
Hanke alkaa/loppuu
1.9.2018 - 30.11.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
69
Kaiku-rahoitus
30 000 €
Yhteyshenkilö
Eva Vesanen

Mikkelin vankila

Mikkelin vankilan lisäuudisrakennus (kevät 2012) tuplasi vankilan koon ja vanhan osan peruskorjaus (alkuvuosi 2016) toi puitteet lopullisesti nykyaikaan. Samalla työtapojen kehittämisen tarve kävi ilmeiseksi; tarvittiin kulttuurin muutosta vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja työhyvinvoinnin takaamiseksi. Korkeat sairauspoissaolo- ja ylityöluvut sekä mm. romahtanut barometritulos edellyttävät nopeita, konkreettisia toimia. Henkilöstön kokema psykososiaalinen kuormitus on saatava tasaantumaan. Vankilan toiminnan laillisuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus tulee tehdä läpinäkyväksi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on, että toimintakulttuurin muutos on edennyt positiivisesti; henkilöstön hyvinvointia kuvaavat muuttujat ovat parantuneet ja vankilan julkikuva on kohentunut. Hankeaikana tapahtuneisiin toimintaympäristön muutoksiin (mm. jaksotyön työaikasuunnittelun muutokset loppuvuonna 2018 ja ruokahuollon ulkoistus maaliskuussa 2019) on sopeuduttu hallitusti. Hankkeen osana toteutettu esimiesvalmennus on edistänyt merkittävästi työtapojen muutosta kohti jokaisen työntekijän oman työn johtamista.

Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, vuorovaikutus


Julkaistu 6.9.2018 klo 12.30 , päivitetty 6.9.2018 klo 12.44

Takaisin sivun alkuun