Virtuaalifasilitointi – Virtuna varmasti

Virtuna varmasti on opas virtuaalisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Oppaassa tuodaan julki joitain periaatteita ja käytäntöjä, joiden avulla virtuaalisuudesta saadaan enemmän irti niin työyhteisöissä kuin valmennus- ja koulutustilaisuuksissakin.

Oppaan tarkoituksena on:

  • Antaa ideoita verkkotilaisuuksien suunnitteluun sekä nostaa esille huomioita teknisestä toteutuksesta niissä tilanteissa, joissa osallistujajoukosta osa on etänä ja osa paikan päällä.
  • Esitellä lyhyesti Skype-ohjelman työkaluja kokouskäytössä.
  • Antaa vinkkejä siitä, kuinka rakentaa virtuaalisista vuorovaikutustilanteista sellaisia, että ne tukevat osallistuvuutta ja oppimista.
  • Tarjota vinkkejä ja työkaluja kokousten ja koulutusten suunnitteluun, jotta päästään pois pitkistä yksinpuheluista kuuntelevaan vuoropuheluun, yhteiseen visiointiin ja uudistavaan ideointiin.

Opas on tarkoitettu kaikille, jotka järjestävät kokouksia, koulutuksia ja muita tilaisuuksia.

Oppaan valmistelussa on hyödynnetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA) toiminnan kehittämisyksikön yhteistyössä HUMAP Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa 2016 toteuttaman Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen -verkkokoulutuksen materiaaleja sekä Maria Vuorensolan Ympäristöministeriölle laatimaa vastaavaa opasta. Hanke toteutettiin Valtiokonttorin Kaiku-rahoituksella. Siitä vastasivat kehittämisasiantuntijat Ari Hyyryläinen ja Paavo Pulkkinen.

Kirjoittajat ottavat mielellään vastaan vinkkejä ja palautetta lukijoilta. Mietteitä voi lähettää suoraan kirjoittajille Paavo Pulkkiselle ja Ari Hyyryläiselle (etunimi.sukunimi (at) ely-keskus.fi). Vaihtoehtoisesti tai cc:nä myös kaiku (at) valtiokonttori.fi.

Virtuna Varmasti -opas > 

Takaisin keskustelukulttuurin pääsivulle

Julkaistu 6.3.2017 klo 13.37 , päivitetty 13.3.2017 klo 9.36


Takaisin sivun alkuun