Uutisarkisto

Hakusanat


Ydinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Edellinen
1
2
3
4
5
...
70
Seuraava
Toivotamme Hyvää Itsenäisyyspäivää – erityisesti asiakkaillemme sotainvalideille ja sotaveteraaneille! Valtiokonttori ja Valtiokonttorin henkilöstö
Valtioneuvosto kokoontui poikkeuksellisesti tänään 5.12. jo aamupäivällä klo 10 ja asialistalla oli runsaasti hallituksen esityksiä. Niistä yksi oli valtiovarainministeriön (VM) valmistelema Palkeet-...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2/2018 on julkaistu. Uutiskirjeen aiheet: Hallitus esittää muutoksia vuokrataloyhteisöjen tukitoimiin Jari Häkkinen ...
Valtiokonttori osallistuu kehittämisprojektiin, jossa valtionhallinnon sisäisiä konsernipalveluja tuottavat organisaatiot pohtivat keinoja palveluidensa yhtenäistämiseksi ja asiakaskokemuksen parant...
Aravalaina- ja tuotekehityslaina-asiakkaat voivat noutaa vuoden 2018 tiliotteen Valtiokonttorin asiointipalvelusta 15.1. alkaen. Tiliotteita ei enää lähetetä postitse. Yritys tai yhteisö voi ant...
Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen, jonka tarkoituksena edistää valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistavien vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämistä ja ennalt...
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset julkaistaan joulukuun alusta lukien Arkkitehtuuripankissa. Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen t...
Professori Seppo Ikäheimo Aalto-yliopistosta kertoi Valtion taloushallintopäivässä tilinpäätöksen tehtävistä ja kansainvälisestä vertailusta. ...
Kunnat ilmoittivat toukokuussa Valtiokonttorille yhteensä 19,3 miljoonan euron lisämäärärahatarpeista rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin tälle vuodelle. Lisätarv...
Ajankohtaista valtion työsuojelussa 2/2018 -tiedote on luettavissa Valtiokonttorin kotisivuilla >> Aiheina mm. Aivojen hyvä -työpäivä seminaarin 9.10.2018 esitysmateriaalit ja tallen...
Valtiokonttorin D9-digitiimi teki kahdessa vuodessa lähes 100 toimeksiantoa. Tiimi muun muassa lanseerasi design sprintit valtionhallintoon ja käytti palvelumuotoilun menetelmiä kiperien yhteiskunnal...
Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm.  valtion talousarviot...
Valtiokonttori on päivittänyt ohjeen tilauksesta perintään -prosessin hyvistä käytännöistä .  Ohje tarkentaa lisäksi Valtiokonttorin 23.10.2018 antamaa määräystä Tositteiden hyväksymine...
Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuos...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 4/2018 on julkaistu 29.10. Kuhunkin uutiskirjeeseen poimimme ajankohtaisia maistiaisia laajalta toimintakentältämme . Uutiskirjeen lopussa on myö...
Vuoden 2017 puolella Valtiokonttorin kahdessa yksikössä, korvaustoiminnoissa ja antolainauksessa, tehdyssä kartoituksessa tunnistettiin 70 osaprosessia, joita olisi mahdollista automatisoida RPA:n (R...
Valtiokonttorin kotisivuston keväällä alkanut uudistaminen on edennyt suunnitellusti ja loppusuora häämöttää jo. Projektia on tehty ketterin menetelmin kolmessa vaiheessa, joista viimeinen käynnistyi...
”Ensimmäisiksi yhteisen kehittämisen alueiksi nostamme asiakasyhteistyön, tiedolla johtamisen sekä viestinnän", kertoo toimialajohtaja Lasse Skog. ...
Valtiokonttorissa tiedolla johtamista edistetään usealla eri rintamalla. Analysointipalvelutiimimme on kuluvan vuoden aikana tuottanut yli 30 analysointi-casea, ja...
Sydämen asialla  24.10.2018
Palveluneuvojat Soile Tornberg ja Laura Ylimäki ovat työssään sydämen asialla. Yksi Valtiokonttorin tärkeistä asiakasryhmistä on sotain...

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot