Uutisarkisto

Hakusanat


Ydinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
70
Seuraava
Korkeakorkoisten aravalainojen korkoja kohtuullistetaan 1.3.2019 ja 1.4.2019 alkaen. Korkoja koskevat muutokset perustuvat valtioneuvoston asetukseen, joka tulee voimaan 1.2.2019. Korkeakorkoist...
Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista ja sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista vuosille 2018 - 2022. Puitesopimuksessa on mukana ...
Valtioneuvosto on hyväksynyt asetukset, joilla se on kohtuullistanut korkeakorkoisten aravalainojen korkoja ja muuttanut aravavuokratalojen purkamiseen myönnettävän avustuksen ehtoja. Asetukset tulev...
Valtiokonttori kutsuu kaikki valtionhallinnon työpaikat osallistumaan Kaiku-palkinto 2019 -kilpailuun. Onko organisaatiossanne tai yhteistyöverkostossanne läh...
Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lait, joilla parannetaan ARA-vuokrataloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä. Lakimuutoksilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa t...
Hyvää joulua!  21.12.2018
Me Valtiokonttorissa toivotamme hyvää joulua kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Tämänvuotisen kortin kuva on koostettu Lapsi mukaan töihin -päivänä 23.11. Valtiokonttorissa vieraina ollei...
Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm.  valtion talousarviot...
Sotainvalidien laitoshoidon raja alenee Sotilasvammalaki (404/1948) muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939–1945 johdosta vammautuneet tai sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaam...
Tausta Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viim...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 5/2018 on julkaistu 17.12. Kuhunkin uutiskirjeeseen poimimme ajankohtaisia maistiaisia laajalta toimintakentältämme . Uutiskirjeen lopussa on myö...
Työelämä on murroksessa. Digitalisaatio muuttaa työtä perustavanlaatuisesti. Toimintaympäristön ja työn kompleksisuus kasvaa ja oman osaamisen kehittäminen on jatkuv...
Vuonna 2019 valmistaudutaan budjetti- ja rahastotalouden sisäisten erien eliminointien uudistumiseen Odotukset nykyistä kokonaisvaltaisemman tiedon saamiseksi v...
Kaiku-työelämäpalvelut järjestää kevättalvella pari pienimuotoista, kahden-kolmen päivän mittaista - työpajaprosessia kehittäjille, johdolle ja asiantuntijoille. Tut...
Valtiokonttori tekee tilastoja mm. työtapaturmista virastotasolla. Tuotamme tilastojen lisäksi analyysipalvelua mm. tapaturmista ja sairaspoissaoloista johtuvista kustannuksista. Käymme mielellämme t...
Valtiokonttorin vahingonkorvauspalvelussa tavoitellaan erinomaista asiakaskokemusta. Oletuksenamme on, että erinomainen asiakaskokemus syntyy oikeudenmukaisesta korvauksesta, selkeästä päätökses...
Mitä voimme yhdessä saavuttaa? Kustannuslaskennan kehittämiselle voidaan asettaa useita yksittäisiä tavoitteita, jotka antavat suunnan toiminnan ja talouden päämäärätietoiselle johtamiselle: ...
Valtiokonttori toimeenpanee sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa ja eduskunnan säätämää lakia sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016). Lakia sovelletaan asevelvollis...
Lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada korvausta työssä sattuneesta tapaturmasta tai t...
Suomi.fi-maksut palveluun voi nyt liittää MobilePay-sovelluksen. Mobiilimaksamiseen tarkoitettu sovellus on saatavilla kaikkien pankkien asiakkaille. MobilePay ...
Rovajärvellä 6.12.2018 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen. Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle j...

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot