Korvaukset asevelvollisen kuoleman ja vakavan vammautumisen johdosta  (27.10.2017)

Raaseporissa 26.10.2017 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen.

  • Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle ja lapsille perhe-eläkettä.

Perhe-eläke lasketaan vahingoittuneen vuosityöansiosta. Vuosityöansio on kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansion kolminkertainen määrä eli 42 240,00 euroa vuonna 2017.

Esimerkki 1: Jos edunjättäjällä on perheessään vain leski, lesken eläke on 40 % vuosityöansiosta. Jos vainajalla oli vain vähimmäisvuosityöansio, on korvauksen määrä 16 896,00 euroa vuonna 2017. Euromäärään voivat vaikuttaa vielä lesken omat tulot vähentävästi.

Esimerkki 2: Jos edunjättäjällä on leski ja yksi lapsi, on lesken eläke 35 % ja lapsen perhe-eläke 25 % vuosityöansiosta. Euromääriin vaikuttavat siis lasten määrä sekä lesken omat tulot sen jälkeen, kun lasten oikeus perhe-eläkkeeseen on päättynyt.

  • Vuonna 2017 hautausavun määrä on 4 810,00 euroa. Hautausapu maksetaan kuolinpesälle, jos kuolinpesä vastaa hautauksen kustannuksista. Jos hautauksen kustannuksista vastaa joku muu, maksetaan hänelle korvaukset kuittien perusteella enintään yllä mainittuun hautausavun määrään saakka. 
  • Vammautuneelle korvataan tarpeellinen sairaanhoito, lääkinnällinen sekä toimintakykyyn liittyvä kuntoutus, korvaus ansionmenetyksestä ja pysyvästä haitasta sekä tarvittaessa ammatillinen kuntoutus, mikäli hän ei kykene palaamaan entiseen toimeensa. Tavoitteena on auttaa varusmiestä kuntoutumaan ja palaamaan työhönsä tai opiskeluunsa mahdollisimman pian. Tältä osin on tiivistetty yhteistyötä Vakuutuskuntoutus VKK:n kanssa ja ammatillisen kuntoutuksen selvittäminen aloitetaan entistä varhaisemmassa vaiheessa, jotta se olisi tehokasta.

  • Jos kyseessä on samalla liikennevahinko, vahingonkärsineellä voi olla oikeus saada korvauksia myös liikennevakuutuslain nojalla. Korvattavaksi voi tulla hautaus- ja muita hautaamiseen liittyviä kuluja kohtuulliseen määrään, siltä osin kun hautausapu ei sitä kata.

Korvaukset perustuvat Lakiin sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (29.12.2016/1521), Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (24.4.2015/459) ja Liikennevakuutuslakiin (17.6.2016/460)

Lisätietoja

  • media: apulaisjohtaja Satu Vallivaara, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi, 0295 50 3347
  • tapaturmien korvausta koskien korvauspäällikkö Terhi Koivisto, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi, 0295 50 2765,
  • liikennevahinkoja koskien lakimies Marjo Salminen, etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi, 0295 50 2786
Kohderyhmä: Kaikki
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 27.10.2017 klo 13.26 , päivitetty 31.10.2017 klo 10.17 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot