Valtiokonttorin Perintö- ja testamenttiasiat siirtyy sähköisen arkistointiin  (28.11.2017)

Lähetä Valtiokonttoriin jatkossa ainoastaan kopioita perintöasioihin liittyvistä asiakirjoista

Valtiokonttorin perintö- ja testamenttiasioiden digitalisointi etenee ja otamme käyttöön sähköisen arkistoinnin. Emme enää säilytä arkistossamme paperisia asiakirjoja. Toimita jatkossa Valtiokonttoriin ainoastaan kopiot perillisittä kuolleen kuolinpesään liittyvistä alkuperäisistä asiakirjoista.

Muunnamme kaikki meille lähetetyt perillisittä kuolleiden kuolinpesiin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään. Älä siis lähetä Valtiokonttoriin enää alkuperäistä testamenttia, alkuperästä perukirjaa tai alkuperäisiä perukirjan liitteitä kuten virkatodistuksia, äläkä muitakaan perillisittä kuolleen kuolinpesään liittyviä alkuperäisiä asiakirjoja.

Perillisittä kuolleen henkilön testamentin tiedoksianto Valtiokonttorille

Jos perillisittä kuollut henkilö on tehnyt testamentin, testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille. Erityisesti yllä kerrottu muutos vaikuttaa testamentin tiedoksiantoon: Valtiokonttoriin ei enää testamentin tiedoksiannon yhteydessä toimiteta alkuperäistä testamenttia.

Toimita Valtiokonttoriin 1.12.2017 alkaen testamentin tiedoksiantoa varten:

 1. Testamentin tiedoksiantolomake
   
 2. Älä lähetä alkuperäistä perukirjaa tai alkuperäistä testamenttia

Lähetä valintasi mukaan:

 • perukirjakopio ja julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös testamentista tai
 • perukirjakopio, testamenttikopio ja molempien uskottujen miesten osalta erikseen kopio ”uskotun miehen vakuutus” -lomakkeesta, jossa uskottu mies vakuuttaa, että alkuperäinen testamentti on esitetty hänelle tai
 • perukirjakopio, jossa uskotut miehet antavat ”uskotun miehen vakuutus” -lomaketta vastaavan vakuutuksen siitä, että alkuperäinen testamentti on esitetty heille perunkirjoitustilaisuudessa sekä testamenttikopio
 1. Kopio perittävän viimeisestä virkatodistuksesta
   
 2. Kopio testamentin saajan viimeisimmästä virkatodistuksesta tai rekisteriotteesta, jos saajana on yhdistys tai säätiö

Testamentin tiedoksiantolomakkeen ja uskotun miehen vakuutus -lomakkeen voit ladata käyttöösi lomakesivulta >

Lisätietoja:

0295 50 2000 / Perintöasiat
perintoasiat [at] valtiokonttori.fi
www.valtiokonttori.fi/perintoasiat

Kohderyhmä: Kaikki
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 28.11.2017 klo 15.53 , päivitetty 30.11.2017 klo 10.03 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot