Sotainvalidien korvaukset

Sotilasvammalain nojalla korvataan:

Sotainvalidien ja muiden ennen 1.1.1991 asepalveluksessa vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa sotilasvamma korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla.

Sotavangeilla on lisäksi mahdollisuus saada korvaus sairaudesta tai vammasta, jos se ilmeisesti liittyy sotavankeudessa vallinneiden erityisten olojen synnyttämään poikkeukselliseen alttiuteen tai taipumukseen.

Korvauksensaajan kuoleman jälkeen Valtiokonttori maksaa tietyin edellytyksin hautausavun edellä mainittujen henkilöiden kuolinpesälle sekä huoltoeläkettä leskelle ja lapsille. Lue lisää hautausavusta >

Korvaukseen oikeutetun kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävät rinnastetaan aviopuolisoon 1.3.2002 alkaen.

Sotilasvammakorvaukset ovat verovapaita.

Julkaistu 13.12.2012 klo 10.46 , päivitetty 19.1.2017 klo 15.14
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun