Muutoksenhaku

Valtiokonttorin, kunnan asianomaisen toimielimen (aikaisemmin terveyslautakunnan) ja Kansaneläkelaitoksen päätöksiin ei voi hakea muutosta. Poikkeuksena tästä ovat kuntoutuksesta aiheutuneet matkakulut (rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 10 §:n 3 momentti).

Jos tälle toimielimelle kuuluva asia on siirretty viranhaltijan päätettäväksi, ei päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijan on kuitenkin vietävä asia toimielimen ratkaistavaksi, jos päätökseen tyytymätön vaatii sitä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Kuntoutuspäätöksen liitteenä on ohjeet, joista ilmenee, miten päätökseen tyytymättömän on toimittava hakiessaan asian uudelleen käsittelyä.

Julkaistu 14.12.2012 klo 14.18 , päivitetty 14.12.2012 klo 14.18
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun