Milloin korvausta voidaan maksaa valtion varoista?

Lähtökohtaisesti korvausta suoritetaan luonnolliselle henkilölle Suomessa tehdyn rikoksen johdosta.

Ulkomailla tehdyn rikoksen johdosta korvausta voidaan Suomen lain nojalla maksaa henkilövahingosta ja kärsimyksestä, jos rikoksen uhrilla on kotipaikka Suomessa ja oleskelu ulkomailla johtui

  • työstä
  • opiskelusta tai muusta vastaavasta syystä tai
  • korvauksen suorittamista on muutoin pidettävä perusteltuna

Jos rikos on tapahtunut muussa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa ja vahinko ei tule korvattavaksi Suomen valtion varoista, voi henkilöllä olla oikeus saada korvausta rikoksen tekopaikkavaltion lain perusteella. Toisessa EU-maassa rikoksella aiheutettu vahinko >>

Korvauksen myöntää Valtiokonttori rikosvahinkolain (29.12.2005/1204) perusteella.

Ennen vuotta 2006 tehdyllä rikoksella aiheutetun vahingon korvaamiseen sovelletaan pääsääntöisesti aikaisempaa rikosvahinkolakia (21.12.1973/935). 

Julkaistu 7.12.2012 klo 15.11 , päivitetty 7.12.2012 klo 15.11
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun