Maksettava korvaus

Korvauksen määrä

Korvaus määrätään lähtökohtaisesti vahingonkorvauslaissa säädettyjen perusteiden mukaan. Rikosvahinkolaki kuitenkin poikkeaa eräiltä osin siitä, mitä vahingonkorvauslaissa on säädetty.

Rikosvahinkolain mukainen enimmäiskorvaus henkilövahingoissa on 61 500 euroa. Lisäksi

  • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta maksettava korvaus voi olla enintään 12 000 euroa.
  • kärsimyksestä maksettava enimmäiskorvaus on 3 600 euroa. Seksuaalirikoksen uhrille kärsimyksestä maksettava korvaus voi kuitenkin olla enintään 9 500 euroa tai, jos uhri oli tekohetkellä kahdeksaatoista vuotta nuorempi, enintään 16 200 euroa.
  • surmansa saaneen läheiselle maksettava korvaus voi olla yhteensä enintään 6 000 euroa.
  • ansionmenetyksestä maksettava korvaus sekä työnantajalle maksettava korvaus voi olla enintään 150 euroa päivältä.

Esinevahingoissa ja taloudellisissa vahingoissa enimmäiskorvaus on 31 000 euroa.

Rikosvahinkolain perusteella maksettavalle korvaukselle ei makseta korkoa.

Perusvähennys

Vahinkoa kärsineelle saman vahinkotapahtuman perusteella kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta ja kärsimyksestä suoritettavien korvausten yhteismäärästä tehdään perusvähennys, jonka määrä on 220 euroa.

Enimmäiskorvaukset ja perusvähennys vahvistetaan kolmen vuoden välein. Korvaukset on tarkistettu vuoden 2018 alussa.

Tuomioistuimen ratkaisun vaikutus rikosvahinkokorvaukseen

Valtiokonttori maksaa korvauksen pääsääntöisesti tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti. Jos Valtiokonttori poikkeaa tuomioistuimen korvausasiassa antamasta ratkaisusta, se perustelee päätöksessään poikkeamisen syyt.

Rikoksen tekijä on aina velvollinen maksamaan vahingon kärsineelle tuomioistuimen vahingonkorvauslain perusteella määräämän korvauksen. Oikeus korvauksen saamiseen rikoksen tekijältä siirtyy kuitenkin valtiolle siltä osin kuin Valtiokonttori on rikosvahinkolain perusteella myöntänyt korvausta vahinkoa kärsineelle.

Ennakkokorvaus

Hakijalle voidaan vaatimuksesta maksaa ennakkokorvausta, jos korvausasian ratkaisu viivästyy Valtiokonttorissa ja hakijalla on ilmeinen oikeus määrältään merkittävään korvaukseen.


 

Julkaistu 17.12.2012 klo 14.49 , päivitetty 14.5.2018 klo 15.13
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun