Hyppää sisältöön

Ilmoitus yleistiedoksiannosta VK/38853/07.01.02/2023

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu Valtiokonttorin verkkosivuilla 24.4.2024. Ilmoituksen asianumero on VK/38853/07.01.02/2023-7.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Valtiokonttori on tehnyt seuraavaa asianosaista koskevan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin saatu annettua tiedoksi asianosaiselle:

Ilari Hakola
VK/38853/07.01.02/2023

Asianosainen voi saada päätöksen nähtäväkseen ottamalla yhteyttä Valtiokonttorin Kirjaamoon (kirjaamo@valtiokonttori.fi, puh. 0295 50 3000) tai rahoitustarkastaja Julius Rauramaahan (asp.valvonta@valtiokonttori.fi, puh. 0295 50 2248).

Päätös pidetään nähtävillä 31.5.2024 saakka. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Takaisin Yleistiedoksiannot-sivulle >

◄ Kaikki uutiset