Hyppää sisältöön

Vuonna 2019 sattui 104 000 työpaikkatapaturmaa ja 24 000 työmatkatapaturmaa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 palkansaajille sattui yhteensä noin 104 000 työpaikkatapaturmaa sekä noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työpaikkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa työturvallisuuden kehittymisen lisäksi muun muassa tehdyn työn määrän vaihtelu.

Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttavat muun muassa sääilmiöt ja keliolosuhteet. Esimerkiksi liukkaat kelit näkyvät herkästi työmatkatapaturmien lukumäärän nousuna.

Valtion työpaikkojen osuus tapaturmista

Valtiokonttori korvasi vuonna 2019 työtapaturmia yhteensä 3 800; osuus kaikista Suomessa korvatuista tapaturmista oli 3 %. Työpaikkatapaturmia valtion työpaikoilla oli 2 700 (osuus kaikista 2,5 %) ja asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita tapaturmia oli 1 100 (osuus kaikista 4,5 %).

Valtion työt näyttävät olevan vähemmän riskialttiita kuin keskimäärin, mutta toisaalta työmatkatapaturmia on suhteessa enemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Valtiokonttori toimii valiton työntekijöiden vakuutuslaitoksena työtapaturmien ja ammattitautien korvauksissa.

Taajuus pysyi edellisvuoden tasolla

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli 29 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Päätoimialoittain taajuudet pysyivät edellisvuoden tasolla teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, sekä hallinto- ja tukipalvelutoimialalla. Ennakkoarvion mukaan taajuus nousi hieman kuntasektorilla, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla.

Ennakkoarvio työtapaturmien lukumääristä on laskettu vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin Tapaturmavakuutuskeskukselle toimittamista tiedoista. Ennakkoarvio osoittaa kehityksen suunnan ja arvioidun lukumääräisen tason.

Tarkemmat luvut vuonna 2018 sattuneista työtapaturmista ovat Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojulkaisussa: https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tilastot/tyotapaturmatilastot/

Tiedotteen lähde Tapaturmavakuutuskeskus (24.2.2020)

◄ Kaikki uutiset