Hyppää sisältöön

Veteraanien palveluihin tulossa yhdenmukaisuutta

Valtiokonttorin vuosittaiset Neuvontapalvelu-päivät sotainvalidien veljeskotien ja hoito- ja kuntoutuslaitosten palveluneuvojille pidettiin tänä vuonna Tampereella 11.-12.10. Paikalla oli kuutisenkymmentä osallistujaa 22 hoitolaitoksesta ja Sotainvalidien Veljesliiton organisaatiosta.

Päivien teemoina on ajankohtaisia asioita, joita riittää vielä 70 vuotta sotilasvammalain säätämisen jälkeenkin, sekä palveluneuvojien työhyvinvointiin liittyviä luentoja, eväitä arkeen.

Yhdenvertaisuutta ja ei

Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale sanoi tervehdyksessään, että liitolle ja sen jäsenille oli pettymys, etteivät loputkin sotainvalidit, alle 20 prosentin haitta-asteen omaavat, päässeet vieläkään sotilasvammalain mukaisten laitoshoitopalveluiden piiriin. Näitä ns. pieniprosenttisia sotainvalideja on vielä noin 600 keskuudessamme. Niitä sotainvalideja, joiden vamma ylittää 20 prosentin haitta-asteen, oli syyskuun 2018 lopussa noin 1000.

Veljesliiton tehtävänä on sotainvalidien edunvalvonta loppuun saakka. Veljesliiton laskelmien mukaan valtiontalousarvioon rahaa ei tarvittaisi lisää, sillä nykyisin momenteille jää aina sen verran rahaa käyttämättä, että nämä viimeisetkin sotainvalidit saataisiin laitoshoitoon heidän sitä tarvitessaan. Samalla helpotettaisiin veljeskotien tiukkaa taloustilannetta. Vain lainmuutos yhden pykälän osalta siis puuttuu.

Veljesliitto iloitsee siitä lainmuutoksesta, joka alkusyksyn budjettiriihessä saatiin aikaan. Nyt vammautumattomatkin veteraanit pääsevät kotiin vietävien avopalvelujen osalta sotainvalidien kanssa yhdenvertaiseen tilanteeseen. Huoli on kuitenkin siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu eri kunnissa; resurssit ovat kovin epätasaiset kunnasta toiseen. Onneksi veljeskotien palveluneuvojat on valtuutettu kuluvan vuoden alusta lukien neuvomaan sotainvalidien lisäksi kaikkia veteraaneja toiminta-alueellaan. Neuvontapalvelun kustannukset voi velkoa Valtiokonttorilta.

Yhdessä edunvalvojat vahvempia

Suomen Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Anni Grundström esitti kiitokset palveluneuvojien kanssa tehdystä yhteistyöstä.  ME-Säätiö on myöntänyt taloudellista tukea kaikkien veteraanijärjestöjen, sotainvalidien, sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä hyväksi. Yhteistyö näkyy mm. avustushakemuksissa, joista sotainvalidien hakemukset ovat tulleet palveluneuvojien kautta ja ne ovat huolella tehty. Erityistä huolta Grundström kantoi veteraanien leskistä, jotka jäävät kovin tyhjän päälle, kun etuja saanut puoliso kuolee. Heidän edunvalvonnassa ja tiedottamisessa on veljeskotien palveluneuvojilla työsarkaa pitkälle tulevaisuuteen.

Grundström haastoi myös Valtiokonttoria ja veteraaniliittoja yhteistyöhön uusien palveluneuvojien kouluttamisessa sekä voimaan tulevasta vuoden 2019 veteraanipalvelujen lakimuutoksen tiedottamisesta; palvelujen saatavuus ei voi olla kiinni siitä, selviääkö hakija tai hänen läheisensä verkossa.

Tervaskannot 90+

Väitöskirjatutkija Pauliina Halonen Tampereen Yliopistosta kertoi jo vuonna 1995 alkaneesta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitetaan hyvän vanhuuden aineksia, yli yhdeksänkymppisten palveluja, heidän saamaansa epävirallista apua, elämäntilannetta ja elämän kokemista ylipäätään. Tutkimuksella halutaan löytää pitkän iän ennustajat sekä mitä nämä tarkoittavat biologisesti.

Tervaskantoja tutkitaan koska elinajanodote kasvaa kaiken aikaa erityisesti 65-vuotiaista ylöspäin ja jopa 90-vuotiailla. 1980-luvulla oli 5 000 yli 90-vuotiasta, nyt 50 000, ja vuonna 2025 lasketaan heitä olevan 190 000.

Tutkimus antaa ajattelemisen aihetta päättäjille: miten yhteiskunta vastaa siihen, että ihmiset elävät eläkkeellä jopa 35-40 vuotta siitäkin huolimatta, että eläkeiän raja nousee vähitellen. Perheissä elää 4-5 sukupolvea ja hoivavastuut kasvavat: perhesuhteet, sisarussuhteet ja avioliitot ovat pitkiä ja hoivattavaa riittää. Nyt syntyvistä lapsista suurin osa elänee 100-vuotiaiksi, totesi Halonen.

Palveluneuvojan työ on sydämen asia

Kahden palveluneuvojan haastattelun voit lukea ensi viikolla ilmestyvästä Uutisia konttorilta -uutiskirjeestä, joihin voit tutustua Valtiokonttorin kotisivuilla > ja tilata uutiskirjeen lomakkeellamme >

◄ Kaikki uutiset