Hyppää sisältöön

Laatutyön edistäminen Valtiokonttorista HAUSiin marraskuussa

Julkisen sektorin organisaatioiden laatutyön edistäminen ja sen osana laadunarviointimalliin (CAF) liittyvät tehtävät siirretään Valtiokonttorista HAUS kehittämiskeskus Oy:n hoidettavaksi 1.11.2018 alkaen.

CAF, eli Common Assessment Framework, on kokonaisvaltainen laadun itsearvioinnin viitekehys kaikille julkisen hallinnon organisaatioille. HAUS taas on valtionyhtiö, jonka tehtävä on toimia valtion virkamiesten kouluttajana ja kehittäjänä.

”Näemme systemaattisen laatutyön ja arvioinnin edistämisen olennaisena osana johtamisen kokonaisuutta, jolla tavoitellaan parempaa palvelua. CAF-arviointikehikko on ollut jo pitkään olemassa ja tämä kehittämisen vastuu sopii erinomaisesti HAUSin laajenevaan rooliin osaamisen kehittämisessä. Olemme tyytyväisiä, että HAUS ja Valtiokonttori lähtivät proaktiivisesti miettimään uutta palvelumallia ja löysivät yhteisen ratkaisun” valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosaston ylijohtaja Juha Sarkio iloitsee.

”Laatutyön edistäminen sopii hyvin HAUSin palvelutarjontaan, koska kyse on viime kädessä osaamisen ja toiminnan kehittämisestä. Tavoitteenamme on laatujohtamisen ja laatutyön juurruttaminen koko valtionhallintoon. Samalla vahvistamme HAUSin roolia ja osaamista virastojen kehittäjäkumppanina strategisen osaamisen ja kehittämisen ytimessä. Tavoitteenamme on myös rakentaa CAF-palveluille ja laatujohtamiselle digitaalisten palveluiden kokonaisuus, joka istuu osaksi eOppivan monipuolista tarjontaa”, HAUSin varatoimitusjohtaja Mikko Salminen toteaa.

”CAF-tehtävien siirto HAUSiin liittyy eri toimijoiden roolien selkiyttämiseen ja osaamisen keskittämiseen ‒ lokakuun alussa Valtiokonttorista siirrettiin Palkeisiin operatiivisia henkilöstöhallinnon tehtäviä. HAUS on hyvä alusta valtion laatutyön kehittämiseen ja HAUSin on mahdollista kytkeä palveluun saumattomasti konsultointi- ja koulutustarjontaa. Nämä muutokset yhdessä mahdollistavat Valtiokonttorin keskittymisen valtion rahoitus- ja korvaustoiminnan lisäksi valtion konsernilaskennan, maksuliikenteen, tiedolla johtamisen ja työelämän kehittämiseen”, pohtii toimialajohtaja Lasse Skog Valtiokonttorista.

Laadun viitekehyksestä johtamisen työkaluksi

”Parhaillaan päivitämme ja uudistamme viitekehystä EU-jäsenmaiden kesken. Olemme todella mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, jossa keskitytään entistä voimakkaammin siihen, että viitekehyksestä tulee organisaation toimintaa ja tuloksia analysoiva johtamisen työväline. Uudistettu malli CAF2020 julkaistaan vuoden 2019 lopulla”, kertoo Aila Särmälä. Hän siirtyy muutoksen myötä Suomen kansallisena CAF-yhteyshenkilönä jatkamaan laatujohtamisen kehittämistä HAUS Oy:ssä.

Lisätietoja antavat:

  • toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori, p. 0295 502 444, lasse.skog (at) valtiokonttori.fi
  • varatoimitusjohtaja Mikko Salminen, HAUS, mikko.salminen (at) haus.fi
◄ Kaikki uutiset