Hyppää sisältöön

Valtiokonttorissa kokeiltiin ohjelmistorobotiikkaa

Valtiokonttori halusi kokemusta ja näkemystä ohjelmistorobotiikan soveltamismahdollisuuksista ja hyödyistä. Tavoitteena oli oppia uuden teknologian mahdollisuuksista, selvittää ohjelmistorobotiikan käyttökohteita ja vahvistaa robotiikan soveltuvuutta Valtiokonttorin toiminnassa.

Ohjelmistorobotiikan selvitys- ja kokeiluprojekti käynnistettiin Valtiokonttorissa viime kesäkuussa ja varsinaiset kokeilut olivat elo-syyskuussa. Kokeilut toteutettiin antolainaus- ja korvauspalveluiden prosesseissa.

– Kokeilut onnistuivat erittäin hyvin. Esimerkiksi korvauksen hakijaan liittyviä korvauspäätöksen kannalta tärkeitä, aiemmin käsin siirrettyjä tietoja ohjelmistorobotti siirsi järjestelmästä toiseen muutamassa sekunnissa, sanoo projektipäällikkö Petri Pehkonen.

Hyödyntämiskohteita löydettiin paljon

Projektin alkuvaiheessa järjestettiin kaksi työpajaa, joista toinen antolainaustehtäviin ja toinen korvaustehtäviin liittyen. Molemmissa tunnistettiin mahdollisia automatisoitavia työtehtäviä, joissa voitaisiin hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa. 

Työpajoissa opittiin, että hyvä robotille soveltuva automaatiokohde on rutiinitehtävä. Esimerkki sellainen, jossa voidaan käsitellä tietojärjestelmissä olevia sekä rakenteisessa muodossa olevia tietoja. Näille tehdään ennalta määritettävissä olevia toimenpiteitä, kuten tietojen tallentaminen toiseen tietojärjestelmään, vertaaminen toisessa tietojärjestelmässä oleviin tietoihin, erilaisten tarkistusten tekeminen ja poikkeamien tunnistaminen isosta tietojoukosta, kertoo Petri Pehkonen.

Kaikkiaan työpajoissa tunnistettiin noin 70 työtehtävää/käyttötapausta, joista neljääkymmentä tarkasteltiin tarkemmin. Arvioitiin tehtäviin kuluvaa työaikaa sekä niiden soveltuvuutta robotille muutamien kriteerien valossa. Näiden joukosta valittiin kolme työtehtävä, joita ryhdyttäisiin kokeilemaan robotilla.

Työaikaa vapautuu muuhun työhön

Antolainauksen robotiikkakokeilussa testattiin, miten ohjelmistorobotti vie järjestelmän virhelistalle päätyneet luottolaitosten ilmoittamat lainojen nostot, lyhennystapahtumat ja korot. Nyt tiedot viedään manuaalisesti. Kokeilussa robotti vei tiedot muutamassa sekunnissa kun ihmisellä tietojen viemiseen kuluu aikaa noin puoli tuntia. Työajansäästö koetaan mieluisaksi ja ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa toivotaan pikaisesti.

– Lainanhoitajat ovat iloisia kun saavat tylsät rutiinityöt pois, silloin jää aikaa enemmän niihin töihin jotka vaativat harkintaa, sanoo luottoasiantuntija Maritta Rignel.

Sotilaskorvaushakemuksen testauksessa tietojen vieminen robotilla järjestelmään sujui ongelmitta, mutta sen sijaan hakemuksessa olevien avoimien vastauksien vieminen järjestelmään ei onnistunut. – Se ei ollut robotin vika, vaan lomakkeen ja sitä täytyy kehittää. Yksinkertaiset kulupäätökset ovat hyvä kohde robotille. Esimerkiksi apteekista tulee paljon laskuja korvaustapahtumiin, toteaa järjestelmäasiantuntija Sanna Kavén-Alanko

Valtiokonttori jatkaa hyväksi osoittautuneen kokeilun jälkeen ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa. Meidän tavoitteena on saada ensimmäiset tehtävät robotin hoitamaksi kesään 2018 mennessä. Tästä syntyneiden kokemusten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä, kertoo kehitysjohtaja Lasse Skog.

◄ Kaikki uutiset