Hyppää sisältöön

Kokeiluja ja kiihdytyksiä

Kokeilukiihdyttämö on yksi uusista formaateista, joilla rakennetaan valtion hallintoon yhteisöllisyyttä ja keskinäistä sparrailuverkostoa uudella tavalla tekemisen ympärille – asenteella ”töissä valtiolla, kansalaisten parhaaksi”.

Valtiovarainministeriö käynnisti viime syksynä ministeriöille ja valtion virastoille suunnatun kokeilukiihdyttämön, jonka tavoitteena oli antaa uutta innostusta ja kyvykkyyttä kokeilevaan kehittämiseen, madaltaa kokeilujen käynnistämiskynnystä, poistaa kokeiluihin liittyviä epäluuloja sekä tietysti käynnistää kokeiluja ja oppia niistä.

Aikalisä digitalisoituu

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli tarjoaa psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä.

Valtiokonttorissa kokeilemme, miten asevelvollisille suunniteltu Aikalisä-toiminta muotoutuisi digitaaliseksi palveluksi, jota hyödyntäisivät niin varusmies- kuin siviilipalvelusta suorittavat nuoret sekä näiden nuorten kanssa toimivat asiantuntijat ja palvelutuottajat. Mukana kokeilussa ovat mm. puolustusvoimat, Kela, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Valtiokonttori. Kohderyhmänä ovat erityisesti tapaturman tai palvelussairauden vuoksi asevelvollisuuden keskeyttävät nuoret, joille Valtiokonttori maksaa korvauksia.

Erinomaiseen asiakaskokemukseen ei riitä pelkästään hyvä korvauspalvelu vaan lisäksi tarvitaan yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Asevelvollisen turvaverkko on tulevaisuudessa palvelu, johon kuuluu toimivan hakemusitsepalvelun lisäksi puhelinpalvelu, chat ja henkilökohtainen ohjaaminen, palvelualustana Suomi.fi.

Kokeilusta on valmistumassa digitaalinen aikalisä-prototyyppi. Seuraavaksi osallistumme Design Sprint –viikkoon, jossa keskitytään idean syväluotaukseen, kohderyhmän ja sisällön tarkentamiseen sekä vahvistamaan yhteistä ymmärrystä digipalvelusta.

Lisätiedot:
asiakaspäällikkö Ismo Tikka
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

KP Kiihdyttämö

Kokeilukiihdyttämön loppujuhlassa 17.1.2018 Helsingin Kaupinginteatterissa, kokeilussa olevat hankkeet huomioitiin kunniakirjoilla.

– Ilman Kiihdyttämöä olisimme tuskin saaneet poikkihallinnollista kehitystyötä liikkeelle, kuvailevat alakuvan vasemmassa reunassa olevat valtiokonttorilaiset Ismo Tikka ja Jyrki Suoninen tunnelmia.

◄ Kaikki uutiset