Hakutulokset

Valtiokonttorin neuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui

Valtiokonttorissa on viraston strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on Valtiokonttorin henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää Valtiokonttorin esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Valtiovarainministeriö asetti 28.1.2019 Valtiokonttorin strategista suunnittelua tukevan neuvottelukunnan, jonka toimikausi on 1.1.2019-31.12.2021. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin tammikuussa 2019 sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka..
Valtiokonttorin neuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui

Yhteensä 1 hakutulosta.