Hyppää sisältöön

Valtiokonttori tarjoaa mahdollisuutta kustannuslaskennan yhteiselle kehittämiselle

Mitä voimme yhdessä saavuttaa?

Kustannuslaskennan kehittämiselle voidaan asettaa useita yksittäisiä tavoitteita, jotka antavat suunnan toiminnan ja talouden päämäärätietoiselle johtamiselle:

– kustannuslaskentaprosessin toimintojen kirkastaminen ja yksinkertaistaminen

– oleellisen tiedon tuottaminen sekä kaikkien organisaatiossa työskentelevien (ei vain johdon) että myös asiakkaiden ja yhteistyötahojen toiminnan ja päätöksenteon tueksi

– laadukas kustannuslaskenta huomioi erillistarpeet, kuten hinnoittelun ja projektiseurannan, vähentää virheitä, on dokumentoitu tarkoituksenmukaisesti ja on mahdollisimman reaaliaikainen

– myös tulevaisuuteen katsominen eli talouden budjetointi ja toiminnan suunnittelu kirkastuvat.

Kustannuslaskennan kehittäminen on valtionhallinnon yhteinen haaste. Hyödyt palvelevat välittömästi sekä yksittäistä virastoa että välillisesti koko valtionhallintoa.

Yhteinen laskentamalli ja -ratkaisu voi olla virastollesi avain saavuttaa mainitut tavoitteet?

Valtiokonttori tarjoaa virastoille ja laitoksille valtionhallinnon yhteistä kustannuslaskentamallia ja -ratkaisua, jossa huomioidaan kunkin viraston lähtökohdat ja räätälöidyt erillistarpeet.  Toiminta-ajatuksena on vahvasti yhdessä tekeminen ja oppiminen, joiden hyödyt jakaantuvat lopulta kaikille.

Kuva: Yhteinen laskentamalli ja -ratkaisu voi olla kustannuslaskentanne kehittämisen avain.

Valtiokonttori on aloittanut yhteistyön yhteisen kustannuslaskentamallin ja -ratkaisun osalta jo seuraavien virastojen kanssa:

  • Säteilyturvakeskus (STUK)
  • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori)
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
  • Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Tulli ja
  • Valtiokonttorin (VK) oma kustannuslaskennan kehitystyö.

Oheisissa Blogeissa on lisätietoa yhteisestä kustannuslaskentamallista ja -ratkaisusta sekä ajatuksia Säteilyturvakeskuksen (Ari Keinänen, digitalisaatio-ohjelman ohjelmapäällikkö) kanssa tehdystä yhteistyöstä ja kustannuslaskennan kehittämisestä yleisemmin:

Valtiokonttori tarjoaa tukea kustannuslaskennan kehittämiseen >

Vaadi laadukasta kustannustietoa käyttöösi >

Oheisessa esityksessä on Valtorin kokemuksia yhteisen kustannuslaskentamallin käyttöönotosta:

Valtorin kustannuslaskennan malli > 

Haluatteko te olla mukana?

Ota rohkeasti yhteyttä Valtiokonttoriin, niin mietitään yhdessä kustannuslaskentanne mahdollisia kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä:

tuomo.haanpaa@valtiokonttori.fi
tytti.huopainen@valtiokonttori.fi
ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

◄ Kaikki uutiset