Hyppää sisältöön

Valtiokonttori selvittää, toimiiko Esperi Care Oy puitesopimuksen mukaisesti

Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista ja sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista vuosille 2018 – 2022. Puitesopimuksessa on mukana yli 30 hoitopalvelujen ja lähes 50 kuntoutuspalvelujen tuottajaa. Myös Esperi Care Oy kuuluu puitesopimuksen palveluntuottajiin.

Puitesopimuksen laatuvaatimukset ovat tiukat. Koska asiakkaiden keski-ikä on noin 95 vuotta, edellytetään erityisen paljon asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista palveluja tuotettaessa.

Sotilasvammalaki (404/1948) muuttui 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939-1945 johdosta vammautuneet tai sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon, jos heidän haitta-asteensa on 10 % tai enemmän. Vuoden 2018 loppuun asti Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon pääseminen edellytti 20 %:n haitta-astetta.

Valtiokonttorin kustantaman hoidon piiriin kuuluvat asiakkaat valitsevat puitesopimustoimittajista heille sopivimman palveluntuottajan yhdessä Valtiokonttorin kanssa. Asiakas saa koska tahansa vaihtaa palveluntuottajaa ottamalla yhteyttä Valtiokonttoriin. Asiakkaan ei tarvitse perustella siirtymistä.

Esperin Hoitokoti Ulrikassa, jonka toiminnan Valvira on keskeyttänyt, ei ole, eikä ole ollut yhtään henkilöä hoidettavana Valtiokonttorin korvaamana.

Valtiokonttori suhtautuu äärimmäisen vakavasti tietoihin asiakkaiden turvallisuuden vaarantumisesta puitesopimustoimittajan toimipaikassa. Valtiokonttori on tehnyt Esperille kirjallisen selvityspyynnön ja ollut yhteydessä Valviraan, jotta Valtiokonttorin korvaamana hoidettavana olevien asiakkaiden turvallisuus ja palvelun laatu voidaan varmistaa. Valtiokonttori päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä saamiensa selvitysten perusteella.

Lisätietoja:
apulaisjohtaja Hanna Koskinen, puh. 0295 50 3328
palvelupäällikkö Tiina Kyttälä, puh. 0295 50 2737

◄ Kaikki uutiset