Hyppää sisältöön

Hallitus kohtuullistaa aravalainojen korkoja ja parantaa purkuavustuksen ehtoja

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetukset, joilla se on kohtuullistanut korkeakorkoisten aravalainojen korkoja ja muuttanut aravavuokratalojen purkamiseen myönnettävän avustuksen ehtoja. Asetukset tulevat voimaan 1.2.2019.

Väestöltään vähenevillä alueilla vuokra-asuntojen kysyntä laskee ja valtion tukemia asuntoja jää tyhjilleen. Lisäksi osassa aravalainakantaa on tämän hetkiseen yleiseen korkotasoon verrattuna korkeat korot. Aravalainojen korkoja alentamalla voidaan parantaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien ja todennäköisesti taloudellisiin vaikeuksiin ajautuvien aravalainoitettujen vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia selviytyä lainoistaan. Lainaryhmissä, joita korkojen alentaminen koskee, korko laskee toistaiseksi 1,39 prosenttiin. Korkojen alentamista sovelletaan 1.3.2019 lähtien määriteltäviin korkoihin. Aravalainoja ja niiden korkoja hallinnoi Valtiokonttori.

Purkuavustusta myöntämällä voidaan tukea ARA-vuokrataloyhteisöjen mahdollisuuksia sopeuttaa asuntokantaansa kysyntää vastaavaksi. Jatkossa purkuavustusta myönnettäessä voidaan ottaa paremmin huomioon aravavuokratalon omistajan taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäiseminen. Purkuavustusta myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Asetukset pohjautuvat eduskunnan hyväksymään hallituksen esitykseen, jolla parannettiin valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä (HE 208/2018 vp; EV 178/2018 vp).

Lähde: ympäristöministeriön tiedote 24.1.2019

◄ Kaikki uutiset