Hyppää sisältöön

Tietokiri on alkanut

Tietokiri-hankkeelle on avattu oma sivusto osoitteeseen www.tietokiri.fi.

Päätös on parempi, kun se perustuu laadukkaaseen, monipuoliseen tietoon ja sen analyysiin. Nyt luomme julkishallinnon omaa verkostoa sekä uusia analyysi- ja raportointipalveluja, jotta päättäjät ja asiantuntijat saavat entistä parempaa tietoa, entistä helpommin, hyödynnettäväk-si työssä ja päätöksenteossa.

Analysointi- ja raportointipalveluiden kehittämishanke, tuttavallisemmin #tietokiri, käynnistyi marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Verkostomaisesti toimiva hanke etenee ketterästi kokeilukulttuurin hengessä. Parhaillaan kartoitamme asiakkaiden tarpeita haastatteluin ja samalla teemme pilotteja usealla rintamalla.

– Joulu-helmikuun aikana kiersimme haastattelemassa ministeriöitä ja nyt teemme haastatteluista analyysia. Kevään aikana laajennamme haastatteluita virastoihin. Olemme myös tehneet useita pilotteja, joiden tuloksia toivottavasti voimme hyödyntää useiden organisaatioiden kanssa, kertoo hankkeen vetäjä Olli Ahonen Valtiokonttorista.

#Tietokiri yhdistää julkishallinnon toimijat

Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tarkoituksena on myös koota valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia.

– Pilotteja tehdään hyvin nopealla syklillä. Toimintamalli hioutuu hankkeen edetessä, mutta otamme nyt jo vastaan toimeksiantoja ja ehdotuksia uusiksi piloteiksi. Meillä on siis jo toimivia analysointipalveluita, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, Olli kehottaa.

Alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä tekevät valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Palkeet ja Hansel. Muita toimijoita liittyy mukaan hankkeen edetessä. Kiri alkaa valtionhallinnosta ja laajenee vähitellen koskettamaan myös kuntia ja tulevia maakuntia.

Lue lisää osoitteesta www.tietokiri.fi. Vasta avatulle sivustolle kokoamme maaliskuun aikana mm. case-esimerkkejä ja tietoa meneillään olevista piloteista.

Keskustele Twitterissä: @Tietokiri, #tietokiri

◄ Kaikki uutiset