Hyppää sisältöön

Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotot vuonna 2018

Suomi.fi-maksut hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa. Hankkeen aikana Maksut-palvelun otti onnistuneesti käyttöön 41 organisaatiota. Parhaillaan Valtiokonttorissa suunnitellaan vuoden 2018 käyttöönottoja. Käyttöönotot toteutetaan ns. jatkuvana palveluna. Palvelun käyttöönottoa vuoden 2018 aikana suunnittelevan organisaation tulee sopia Valtiokonttorin kanssa mm. käyttöönoton ajankohta, joka pyritään mahdollisuuksien mukaan sovittamaan yhteen käyttöönottavan organisaation tavoiteaikataulun kanssa.

KaPA-laissa määritellään, mitkä julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot ovat velvollisia ottamaan Maksut-palvelun käyttöönsä. Tällaisia organisaatioita ovat mm. kunnat ja muut kuntaorganisaatiot sekä valtion kirjanpitoyksiköt. Lisäksi KaPA-laissa määritellään, millaisiin palveluihin ko. lakia voidaan soveltaa.

Em. organisaatioiden tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin siinä vaiheessa, kun ne suunnittelevat ottavansa käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, johon liittyy verkkomaksamista. Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotosta tehdään palvelusopimus Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi Valtiokonttorin kanssa sovitaan palvelun käyttöönoton ajankohta ja tarvittavat toimenpiteet. Valtiokonttori toimittaa organisaatiolle tarvittavat ohjeet.

Niiden organisaatioiden, joilla on olemassa oleva verkkomaksamisen palvelu, ei tule siirtyä käyttämään uutta keskitettyä palvelua ennen nykyisin käytössään olevan palvelun sopimuskauden loppua.

Lisätietoa ja tiedustelut käyttöönottoihin liittyen: projektipäällikkö Kirsi Launomaa, p. 0295 50 3273, verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

◄ Kaikki uutiset