Hyppää sisältöön

Selvitys vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta tarjoaa ratkaisukeinoja haasteisiin

Valtiokonttori on julkaissut selvityksen yhdistys- ja säätiöpohjaisten vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta. Sen tavoitteena oli selvittää vanhustentaloyhteisöjen nykytilaa erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla sekä kartoittaa, miten yhteisöt itse ja eri viranomaiset voivat ennalta ehkäistä tai helpottaa taloudellisia vaikeuksia. ”Selvityksen taustalla ovat ympäristöministeriön vuonna 2017 asettaman AAKE-työryhmän havainnot vanhustentaloyhdistysten ja -säätiöiden taloudellisista vaikeuksista ja haasteista”, kertoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Sanna Pälsi.

Tieto ja ennakointi avainasemassa

Vanhustentaloyhdistysten ja -säätiöiden tilannekatsauksen lisäksi selvityksessä tarkastellaan toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa yhteisöjen taloudellista tilannetta ja toimintaedellytyksiä. Selvityksen perusteella vanhustentaloyhteisöjen itsensä tulee lisätä ennakointia toiminnan suunnittelussa ja tervehdyttämistoimenpiteiden hakemisessa. Kuntien tulee osaltaan kartoittaa ikääntyneiden asumisen tarvetta ja ratkaisuja, vanhustentaloyhteisöjen tarjoama asuntokanta ja palvelut mukaan lukien.

Valtiotoimijat ovat tehneet lainsäädäntömuutoksia, joilla on joustavoitettu asuntojen lainoitukseen ja purkamiseen liittyviä ehtoja ja kevennetty talouden tervehdyttämistoimenpiteiden myöntöedellytyksiä. ”Selvityksessä ilmeni selkeästi tarve lisätä tiedottamista saatavilla olevista laajemmista tukimuodoista, mihin tulemme panostamaan jo kuluvan vuoden aikana”, kommentoi ohjausryhmässä toiminut Valtiokonttorin rahoitusasiantuntija Marjo Terävä.

Selvityksessä tarkastelun pääpaino on ollut väestöltään vähenevillä alueilla, mutta monien ongelmien voidaan todeta aiheuttavan haasteita myös kasvukeskuksissa. Siten selvityksen havaintojen toivotaan nostavan esiin työkaluja vanhustentaloyhdistysten ja -säätiöiden taloudellisten ja toiminnallisten vaikeuksien ratkaisemiseen valtakunnallisesti.

Selvityksen ohjausryhmä koostui ympäristöministeriön, Valtiokonttorin, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n edustajista.

 

Lue julkaisu: Valtion tukea saaneiden vanhustentaloyhteisöjen tilanneja tulevaisuuden näkymät >

Lisää julkaisuja rahoitus- ja lainapalveluista >

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset