Hyppää sisältöön

Rintamaveteraaneille kaikki kotona asumista tukevat palvelut

1.11.2019 tulee voimaan lainmuutos, jolla velvoitetaan kunnat järjestämään rintamaveteraaneille kaikki tarvittavat kotona asumista tukevat palvelut. Lain muutoksen yhteydessä myös niihin varattu määräraha muuttuu arviomäärärahaksi taaten siten rahan riittävyyden.

Rintamaveteraanit ovat Suomessa asuvia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Jatkossa samat palvelut asuinpaikasta riippumatta

Rintamaveteraaneilla on tähänkin asti ollut mahdollisuus saada kotona asumista tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Kunnat ovat kuitenkin tehneet päätökset sen mukaan, miten määrärahaa on ollut käytettävissä ja voineet rajata palvelut esim. ateria- ja siivouspalveluihin. Lisäksi eri puolella Suomea asioita on hoidettu kovin eri tavoin.

Lain muutoksen jälkeen kunnilla on velvollisuus järjestää rintamaveteraaneille kaikki samat kotipalvelut kuin sotainvalideille. Järjestelmät ja määrärahat pysyvät kuitenkin erillisinä. Valtiokonttori myöntää määrärahat erikseen ja selvitykset rahan käytöstä lähetetään Valtiokonttorille erikseen.

Henkilökohtaiset palvelutarvekartoitukset

Valtiokonttori kysyy jatkossa kunnilta, paljonko tarvitaan rahaa seuraavalle vuodelle näihin palveluihin, ja myöntää kunnalle sen arvioiman määrän. Tarvittaessa summaa voidaan täydentää myöhemmin samana vuonna. Kunnan arvion on perustuttava jokaiselle veteraanille tehtävään henkilökohtaiseen palvelutarpeen kartoitukseen. Palvelutarve on jokaisella yksilöllinen ja siksi myönnettävät palvelutkaan eivät voi olla samanlaisia jokaisen kohdalla.

Myönnettäviä palveluja ovat sosiaalihuoltolain mukaiset hoiva-, ateria- ja siivouspalvelut. Lisäksi tuetaan veteraanien virkistystä ja asiointia ja omaishoidon tukea. Tutustu esimerkkeihin oheisessa taulukossa >

Kuntoutusasiat ennallaan

Rintamaveteraanien kuntoutuksen osalta lakiin ei tule muutosta ja kuntoutusraha myönnetään niin kuin ennenkin veteraanien lukumäärän mukaan ja jaetaan kuntiin neljä kertaa vuodessa niin kuin laissa on säädetty.

Lisätiedot:

palvelupäällikkö Tiina Kyttälä
puh. +358 295 50 2737
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Kuntien veteraaniasioista vastaaville henkilöille tarkoitettu koulutuskiertue on meneillään, lue lisää >

◄ Kaikki uutiset