Hyppää sisältöön

Kustannustuki-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Keväällä 2020 puhjennut maailmanlaajuinen koronapandemia sai aikaan poikkeustilanteen, joka koetteli suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta ennennäkemättömällä tavalla. Tässä pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja talouden taantumisen lieventämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori toteuttivat nopeassa aikataulussa uudenlaisen korvausmallin, jolla kriisistä kärsineitä yrityksiä autettiin nopeasti, asiakaslähtöisesti ja yli hallinnonalarajojen.

Hankkeesta on nyt julkaistu loppuraportti Yritysten tukena, yhteiskunnan hyväksi: Kuinka kustannustuet auttoivat yrityksiä selviämään koronapandemiasta 2020–2022. Se luo katsauksen siihen, millä tavalla Valtiokonttori on yhteistyössä ministeriöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa onnistunut toteuttamaan palkitun kustannustuki-hankkeen, jonka aikana 11 eri tukikierroksella 29 000 yritystä on tuettu yhteensä 1,1 miljardilla eurolla.

Hankkeen keskiössä oli asiakas

Kustannustuki-hanke syntyi luottamalla olevassa oleviin järjestelmiin, automaation sekä ketterään johtamis- ja toimintakulttuuriin. Tukien toimeenpanoa toteutettiin siten, että digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys olivat keskiössä kaikessa tekemisessä.

Edellytys asiakaslähtöisyydelle ja digitaalisuudelle oli tiivis lainsäädäntöyhteistyö Valtiokonttorin ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä. Tavoitteena lainsäädäntöyhteistyössä oli yritysten tukeminen, ja sujuva palvelu tuli mahdolliseksi yhteistyön kautta. Valtiokonttorin aito osallistuminen lainvalmisteluun oli yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä se tuki hankkeen laadukasta ja kustannustehokasta toimeenpanoa.

Ketterät toimintatavat olivat edellytys tehokkaan sähköisen asiointipalvelun, tukien maksatuksen sekä erinomaisen asiakas- ja työntekijäkokemuksen toteuttamiseksi. Toimeenpanon aikana syntyi useita toisin toimimisen tapoja, jotka ovat muodostuneet jatkuvasi toiminnaksi ja osin jo inspiroineet muita valtionhallinnon toimijoita toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen loppuraportti jakaa opit hankkeen varrelta

Kustannustuki-hankkeen loppuraportti Yritysten tukena, yhteiskunnan hyväksi: Kuinka kustannustuet auttoivat yrityksiä selviämään koronapandemiasta 2020–2022 on julkaistu verkossa osoitteessa valtiokonttori.fi/koronatukiraportti.

 

◄ Kaikki uutiset