Keväällä 2020 puhjenneen maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian torjuntatoimet aiheuttivat talouden taantumisen myös Suomessa. Tämän lieventämiseksi valtio suuntasi tukea yrityksille tilanteesta selviytymiseen. Valtiokonttori sai tehtäväksi toimeenpanna uudenlaisen korvausmallin, jolla kriisistä kärsineitä yrityksiä autettiin mahdollisimman nopeasti. Tuen toteuttajana toimi Valtiokonttorin Kansalaispalvelut -toimiala, joka on korvauspalveluiden asiantuntija.

Hanke syntyi luottamalla olevassa oleviin järjestelmiin, automaation sekä ketterään johtamis- ja toimintakulttuuriin. Digitalisaatio ja asiakaslähtöisyys olivat keskiössä. Lopputuloksena oli 11 hakukierrosta: kustannustuet 1-6, sulkemiskorvaus 1-2, tapahtumatakuu
ja tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin 1-2 sekä yli miljardi euroa jaettuja tukia.

Tiivis lainsäädäntöyhteistyö ministeriöiden kanssa mahdollisti sen, että Valtiokonttorin asiantuntijat pääsivät vaikuttamaan lakitekstiin heti alusta alkaen. Hankkeessa hyödynnettiin sähköisiä järjestelmiä ja ketterää kehittämistä valtionhallinnolle uudenlaisella tavalla, mikä mahdollisti lainsäädännön nopean toimeenpanon. Hankkeessa korostuivat sidosryhmätyö ja siilottomuus. Verkostoja hyödynnettiin laajasti muun muassa testauksessa ja viestinnässä. Kokonaan etätyönä toteutettu hanke edellytti uusien toimintatapojen kehittämistä ja nopeaa omaksumista.

Lue hankkeen loppuraportti pdf-tiedostona >>