Hyppää sisältöön

Kansallisena veteraanipäivänä 2018

Tervehdimme lämpimästi sotiemme veteraaneja Kansallisena veteraanipäivänä 2018!

Veteraaneja elää keskuudessamme tällä hetkellä vajaat 14 000 miestä ja naista. Heidän keski-ikänsä on yli 93 vuotta.

Valtiokonttorin asiakkaana oli vuoden vaihteessa 2017-2018 noin 1 400 sotainvalidia. Heille maksetaan korvauksia kuukausittaisen elinkoron lisäksi mm. erilaisina kuntoutustukina ja kotihoidon maksuina, asunnon muutostöiden kustannuksina ja laitoshuollon ja sairaanhoidon maksuina. Lue lisää >

Rintamaveteraaneja oli vuoden vaihteessa 2017-2018 hieman yli 12 000. Heille on tarjolla kotikunnan kautta erilaisia kuntoutuksia ja kotona asumista tukevia palveluita. Veteraaneille voidaan tarjota tukea mm. ateriapalveluina ja apuvälineinä, pihatöihin, kuljetuspalveluihin ja kotikuntoutukseen. Lue lisää >

Tukea myös ulkomaille

Noin 250 sotien veteraania asuu ulkomailla. Heille on tarjolla laitoskuntoutusta mm. Virossa ja Kanadassa. Muuta kuntoutusta on saatavilla veteraanien asuinmaissa.

Kuntoutustukia maksetaan noin 3 000:lle Suomen sodissa palvelleelle. Heitä ovat mm. karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet sekä 1939–1945 sotien aikana ulkomaalaisina vapaaehtoisina Suomen puolustusvoimien joukoissa palvelleet jotka asuvat Suomen tai entisen Neuvostoliiton alueella. Yhtenä erityisryhmänä ovat Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt.

Lisätietoja Valtiokonttorin kotisivuilta >
 

◄ Kaikki uutiset