Statskontoret har konkurrensutsatt vård- och rehabiliteringstjänsterna för krigsinvalider samt institutionsrehabiliteringen för krigsveteraner för åren 2018–2022. Ett centralt mål med konkurrensutsättningen var att garantera god och högklassig vård och rehabilitering.

I följande lista finns det kontaktuppgifter av vårdsanstalter som vi har ramavtal med.

Vårdtjänster för krigsinvalider och militärinvalider

Vårdtjänster, 1. Södra Finland

Vårdtjänster, 2. Sydvästra Finland

Vårdtjänster, 3. Östra Finland

Vårdtjänster, 4. Västra och Inre Finland

Vårdtjänster, 5. Norra Finland

Vårdtjänster, 6. Lappland

Rehabiliteringstjänster för krigsinvalider, krigsveteraner och specialgrupper

Rehabiliteringstjänster: 1. Södra Finland

Rehabiliteringstjänster: 2. Sydvästra Finland

Rehabiliteringstjänster: 3. Östra Finland

Rehabiliteringstjänster: 4. Västra och Inre Finland

Rehabiliteringstjänster: 5. Norra Finland

Rehabiliteringstjänster: 6. Lappland