• Vad?

  Praxisen för anmälan av olycksfall i arbetet för statsanställda ändrar den 15 februari 2021.

  Enligt den nya praxisen gör den skadade själv en anmälan via Statskontorets e-tjänst, varefter olycksfallsombudsmannen kompletterar, bekräftar och skickar anmälan till Statskontoret.

  Observera att olycksfallsombudsmannen i fortsättningen ska ha en gällande elektronisk fullmakt i tjänsten Suomi.fi, för att han eller hon ska ha rätt att behandla ämbetsverkets olycksfallsanmälningar. Det tar flera veckor för tjänsten Suomi.fi att handlägga ansökan.

 • Vad gäller det?

  Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Ett olycksfall i arbetet drabbar en arbetstagare i arbetet, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller utanför detta område under ett arbetsuppdrag.

  Vanliga olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor som sker på arbetsplatsen, på vägen till arbetet eller från arbetet och hem.
  Vid arbete i hemmet och på ett ställe som inte angetts gäller ersättningsskyddet endast i samband med arbete. Arbetsgivarens direkta rätt att leda och övervaka arbetet omfattar inte distansarbete. Då bestämmer arbetstagaren själv om sin arbetsmiljö och hur han eller hon utför sitt arbete. I dessa fall omfattar skyddet inte till exempel mat- och rekreationspauser.

 • Hur?

  Praxisen för anmälan av olycksfall i arbetet för statsanställda ändrar den 15 februari 2021, och då träder anvisningarna på denna sida i kraft.

  • Uppsök läkare.
  • Uppge vid läkarbesöket din arbetsgivares namn och Statskontoret som försäkringsanstalt.
  • Gör genast efter olycksfallet en olycksfallsanmälan i Statskontorets e-tjänst
  Obs! Kräver stark autentisering (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).
  Använd någon av webbläsarna Chrome, Firefox, Edge, Safari eller Internet Explorer 11 för att tjänsten ska fungera korrekt.
  • Meddela din chef om olycksfallet.
  • Du kan komplettera en öppen olycksfallsanmälan senare med blanketten för tilläggsuppgifter
  • Olycksfallsombudsmannen får också information om din anmälan, kontrollerar och bekräftar den.
  • Du får ett meddelande per e-post när olycksfallsombudsmannen har kontrollerat och bekräftat din anmälan.
  • Statskontorets beslut skickas till dig per post.
  • Arbetsgivaren eller annan ansvarig organisation får beslutet endast om den är berättigad till ersättning för inkomstförlust eller sjukvårdskostnader, eller om skadan inte skall ersättas.