Vilken typ av kostnader ersätts?

Med ersättning för stängning ersätts oflexibla kostnader i affärsverksamheten. Dessa kan innefatta t.ex. hyreskostnader, licenser, medlemsavgifter, försäkringsavgifter, hyresavgifter för utrustning, royalties, licensavgifter och kostnader för hyrd arbetskraft kan även ersättas. Dessutom ersätts lönekostnader.