Vad betyder delgivning av testamente?

Testamentet delges arvingarna. Syftet med delgivningen är att arvingarna ska få kontrollera huruvida testamentet har upprättats i lagstadgad form. Om det inte finns några arvingar, ska Statskontoret delges testamentet.

Samhörande innehåll