När anses ett evenemang som inställt enligt förutsättningarna som gäller för evenemangsgarantin?

Evenemanget anses som inställt om det med stöd av lagen eller myndighetsbestämmelse inte kan ordnas som planerat. Ett evenemang kan även anses som inställt om det enligt lag eller myndighetsbestämmelse högst 90 dagar innan evenemanget ska hållas är en begränsning i kraft som förhindrar att evenemanget kan ordnas. Evenemangsgaranti beviljas inte till ett evenemang som frivilligt ställts in redan innan ansökan om evenemangsgaranti.

Samhörande innehåll