Kan statsborgen beviljas för hela lånet?

Storleken på ett bostadslån med statsborgen kan vara högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgens andel är högst 20 procent av ett ägarbostadslån, dock högst 50 000 euro per bostad. I ett BSP-räntestödslån kan storleken på ett lån med statsborgen vara 90 procent av bostadens pris, och statsborgens andel högst 25 procent av lånet, dock högst 50 000 euro.

Samhörande innehåll