Kan någon annan än en köpare av en första bostad få statsborgen för sitt bostadslån?

Ja, statsborgen är inte begränsad till köp av första bostad. Den bank som beviljar lånet beslutar om statsborgen kan beviljas för bostadslånet.

Samhörande innehåll