Kan någon annan än en köpare av en första bostad få statsborgen för sitt bostadslån?

Ja, statsborgen är inte begränsad till köp av första bostad. Om användningen av statsborgen avtalas tillsammans med den bank som beviljar lånet.

Samhörande innehåll