Kan jag få befrielse från fordringar som gått till utmätning?

Du kan endast ansöka om befrielse från statens fordringar. Statskontoret kan inte bevilja avgiftsbefrielse enligt lagen om avgiftsbefrielse från privata fordringsägares (privatperson eller företag, t.ex. bank eller indrivningsföretag) eller kommuners fordringar. Om en fordran har gått till utmätning eller inte är inte avgörande. Att utsökningsverket sköter ärendet gör inte en fordran till en statlig fordran.

Samhörande innehåll