Voinko saada vapautuksen ulosotossa olevasta saatavasta?

Vapautusta voit hakea vain valtiolle tulevista saatavista. Yksityisen velkojan (yksityishenkilön tai yrityksen, esim. pankin tai perintäyhtiön) tai kunnan saatavien osalta Valtiokonttori ei voi myöntää maksuvapautuslain mukaista vapautusta. Olennaista ei ole se onko saatava ulosottoperinnässä. Maksu ei muutu valtion saatavaksi vaikka ulosottovirasto hoitaisi asiaa.

Aiheeseen liittyvät sisällöt