Kan föreningar och stiftelser få det här stödet?

Ja. Utöver företag kan även stiftelser och föreningar som har affärsverksamhet ansöka om stöd enligt lagen. Stöd kan bara beviljas för föreningarnas och stiftelsernas ekonomiska verksamhet.

Samhörande innehåll