Kan behandlingen påskyndas?

Nej, ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit.

Samhörande innehåll