Jag har ägt mer än hälften av en bostad utomlands. Kan jag börja BSP-spara?

Om du har ägt mer än 50 procent av en bostad utomlands kan du inte längre öppna BSP-konto.

Samhörande innehåll