Hur kan jag få ersättning till utlandet?

Vid utlandsbetalningar behövs kontoinnehavarens IBAN-kontonummer och namn.

Samhörande innehåll