Har jag rätt till ersättning om jag frihetsberövats i mindre än ett dygn?

Nej.

Samhörande innehåll