Hyppää sisältöön

Työyhteisösovittelu

 • Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.

 • Mitä sovittelu on?

  Työyhteisösovittelun tavoitteena on

  • puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin,
  • lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja,
  • palauttaa työrauha ja
  • parantaa työilmapiiriä.

  Sovittelussa keskeisenä ideana on, että osapuolet ratkaisevat konfliktin itse. Puolueeton ja ulkopuolinen henkilö eli sovittelija avustaa konfliktin osapuolia sovittelumenettelyprosessin vaiheiden avulla löytämään yhdessä keskustellen ja kuunnellen osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Näin syntyy sopimus ja yhteinen ymmärrys tarvittavista toimintatapojen muutoksista. Sovitun toteutumista myös seurataan ja tarvittaessa sovittelua jatketaan.

   

 • Työyhteisösovittelijoiden verkosto - Tilaa sovittelu

  Valtion työelämäpalvelut tukee valtionhallinnossa työskentelevien sovittelijaksi kouluttautuneiden henkilöiden työtä mm. aika-ajoin toteutettavin tapaamisin, valmentavin sparrauksin sekä ryhmätyönohjauksin (niille jotka voivat satunnaisesti sovitella myös oman organisaationsa ulkopuolella). Osa verkoston työyhteisösovittelijoista on käytettävissä myös valtionhallinnon muissa virastoissa. 

  Lista työyhteisösovittelijoista on saatavilla Valtiolla.fi -sivustolla, jossa on tarjolla muutakin materiaalia sovittelusta.