• Palvelukuvaus

  Ajoneuvolla tulee aina olla voimassa oleva liikennevakuutus ellei Traficomille ole ilmoitettu liikennekäytöstäpoistoa.

  Jos olet laiminlyönyt ajoneuvon lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen, sinulle määrätään vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu siltä ajalta, jonka ajoneuvosi on ollut vakuuttamaton.

  Liikennevakuutus pitää ottaa seitsemän vuorokauden kuluessa ajoneuvon hankinnasta. Liikennevakuutuksen saaminen ei edellytä omistajan vaihdoksen rekisteröimistä.

 • Miksi sain laiminlyöntimaksun?

  Liikennevakuuttamatonta ajoneuvo on ollut liikennekäytössä vielä sen jälkeen, kun 7 vuorokautta on kulunut hankinnasta. Väliomistajan omistusvuorokaudet lasketaan mukaan 7 vuorokauteen.

  Maksut määrätään ensisijaisesti ajoneuvon pysyvälle haltijalle.

  Maksut voidaan määrätä kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

 • Miten tulee toimia

  Jos jäät kiinni poliisin tai Traficomin tarkastuksissa siitä, ettei sinulla ole voimassaolevaa liikennevakuutusta:

  Poliisi tai Traficom ilmoittaa Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) vakuutuksen puuttumisesta. LVK tekee Valtiokonttorille esityksen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämiseksi.

  Jos Valtiokonttori toteaa sinun laiminlyöneen vakuutusvelvollisuutesi, se tekee asiassa päätöksen. Valtiokonttori siirtää päätöksessä määrätyt maksut LVK:n perittäväksi. LVK lähettää sinulle laskun.

 • Minkä suuruisia maksut ovat?

  Vakuutusmaksua vastaava maksun suuruus perustuu Liikennevakuutuskeskuksen taulukkoon. Vakuutusmaksua vastaava maksu ei ole saman suuruinen kuin liikennevakuutusmaksu olisi ollut.

  Vähimmäismaksu on kevytperävaunuilta 15 euroa ja muilta ajoneuvoilta 25 euroa.

  Laiminlyöntimaksu voi olla enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen.

 • Ajoneuvon käyttökielto

  Ajoneuvo, jonka vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, on käyttökiellossa, kunnes vakuutus on asianmukaisesti hoidettu. Jos vakuuttamaton ajoneuvo havaitaan liikenteessä, poliisi voi poistaa siitä rekisterikilvet.

  Liikennevakuutuskeskus käsittelee vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot. Laiminlyöntimaksuilla korvataan vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot.