Hyppää sisältöön

Työnantajan työtapaturmavakuutus – laiminlyöntimaksu

 • Palvelukuvaus

  Työnantajalla on velvollisuus ottaa työntekijöilleen työtapatuma- ja ammattitautivakuutus.

  Jos olet työnantajana laiminlyönyt työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetyn vakuuttamisvelvollisuutesi, olet velvollinen maksamaan laiminlyöntiajalta maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua. Maksu voidaan määrätä kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

  Laiminlyöntimaksu

  Vakuutusmaksua vastaavan maksun lisäksi olet velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun. Maksu on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen.

  Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikuttavat
  * laiminlyöntiajan pituus,
  * laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä
  * vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski.

 • Kenelle laiminlyöntimaksu määrätään

  Laiminlyöntimaksu määrätään työnantajalle, joka ei ole ottanut työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta.

 • Miten asia etenee

  * Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) tekee hakemuksen Valtiokonttorille vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämisestä.
  * Valtiokonttori ratkaisee päätöksellään, oletko työnantajana laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutesi sekä
  * määrää sinut maksamaan em. maksut TVK:lle.
  * TVK lähettää sinulle laskun.
  * Ennen päätöksen tekemistä Valtiokonttori varaa sinulle tilaisuuden tulla kuulluksi.
  * Voit hakea muutosta Valtiokonttorin päätökseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.