• Palvelukuvaus

  Valtiokonttori huolehtii tuomioistuinten määräämien oikeudenkäynnin viivästymishyvityskorvausten maksamisesta asianosaisille.

  Tuomioistuin toimittaa Valtiokonttorille tiedot hyvityksen ja mahdollisen kulukorvauksen maksamiseksi, kun hyvityksen määräämistä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi.

  Korvaus maksetaan hyvityksen saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun hyvitystä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi. Tuomittua viivästymishyvitystä ei siis tarvitse erikseen hakea Valtiokonttorilta.

 • Kenelle hyvitys voidaan myöntää

  Yksityisellä asianosaisella on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen hyvitys, jos oikeudenkäynti on viivästynyt loukaten asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa.

  Hyvityksen tarkoituksena on korvata oikeudenkäynnin viivästymisen asianosaiselle aiheuttamaa huolta, epävarmuutta ja muuta niihin rinnastettavaa haittaa.

 • Miten hyvityksen voi saada

  Hyvitystä on haettava esittämällä sitä koskeva vaatimus pääasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ennen käsittelyn päättymistä. Tuomioistuin ratkaisee vaatimuksen samalla kun se ratkaisee pääasian.

 • Lainsäädäntö

 • Tilastoja

  Tilasto Valtiokonttorin maksamista oikeudenkäynnin viivästymishyvityksistä.

  Valtiokonttorin maksamat oikeudenkäynnin viivästymishyvitykset (sis. hyvitys, kulut, viivästyskorko) 2015 – 2021

  2015 on maksettu 56 496 euroa.
  2016 on maksettu 45 589 euroa.
  2017 on maksettu 116 078 euroa.
  2018 on maksettu 201 185 euroa.
  2019 on maksettu 148 435 euroa.
  2020 on maksettu 154 264 euroa.
  2021 on maksettu 212 218 euroa.