Tilinpäätösaineiston tallentaminen Rondo R8:aan

Tämä on vanha versio
Antopäivä Dokumentin nimi
11.03.2020 Rondo-ohjeiden kumoaminen
20.02.2014 Tilinpäätösaineiston tallentaminen Rondo R8:aan
DiaarinumeroVK/133/00.01/2014
AsiakirjatyyppiOhje
Antopäivämäärä20.02.2014
KategoriatTilinpäätös
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 41 a §:n (600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita kirjanpidossa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on tänään antanut ohjeen tilinpäätösaineistojen tallentamisesta laskujen ja dokumenttien kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondo R8:aan.

Rondo R8:n käyttöönoton myötä kirjanpitoyksikön tilinpäätösmateriaali tallennetaan Rondo R8:n arkistoon. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tallentaa tilinpäätösaineistot asiakkaidensa osalta. Jos kirjanpitoyksikkö tai rahasto ei ole palvelukeskuksen asiakas, sen tulee tallentaa itse tilinpäätösaineistonsa Rondoon. Varsinainen allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja tulee edelleen arkistoida kirjanpitoyksikössä. Tase-erittelyiden, tase-erittelyiden liitteiden, muiden tilinpäätöksen liitteiden ja tilipuitteiden osalta arkistoinniksi riittää Rondoon tallentaminen.

Tallennus Rondo R8:aan

Tilinpäätösaineistot tallennetaan Rondo R8:n Tilinpäätösraportit-kansioon pdf-muotoisina. Tase-erittelyt, tase-erittelyiden liitteet ja muut tilinpäätöksen liitteet tallennetaan kukin omana dokumenttinaan1. Aineisto tulee nimetä alla olevan mallin mukaisesti. Aineiston näkyvyys rajataan lukoilla niissä instansseissa, joissa on useita kirjanpitoyksiköitä.

Organisaatio

Raportin nimi

Vuosi

Arkistointipäivä

kirjanpitoyksikön nro

Toteumalaskelma

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Tuotto- ja kululaskelma

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Rahoituslaskelma2

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Tase

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Toimintakertomus

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Liite 1

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Liite 2 jne.

vvvv

vvvvkkpv

tai vaihtoehtoisesti:

kirjanpitoyksikön nro

Liitteet 1-17

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Tase-erittelyt3

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Tase-erittelyiden liitteet4

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Muut tilinpäätöksen liitteet5

vvvv

vvvvkkpv

kirjanpitoyksikön nro

Tilipuitteet6

vvvv

vvvvkkpv

1 Tilinpäätöksen liitteet 1 -17 voi tallentaa myös yhtenä dokumenttina. 2 Rahoituslaskelma on valtion ja rahaston tilinpäätökseen kuuluva laskelma. 3 Tase-erittelyt sisältää poistosuunnitelmat. 4 Tase-erittelyiden liitteet tallennetaan mikäli kirjanpitoyksikön tase-erittelyihin kuuluu liitteitä. 5 Muut tilinpäätöksen liitteet tallennetaan mikäli kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluu muita liitteitä. 6 Tilipuitteet muodostuvat tililuetteloista sekä kirjausohjeista.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta
maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Apulaisjohtaja Maileena Tervaportti

Tiedoksi:

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus